Auta a autíčka.


Smích, sluníÄko a vítr ve vlasech tak nÄ›jako může vypadat jízda v létÄ›. NejideálnÄ›jší je to pÅ™es dovolenou. Protože nemusíte nikam spÄ›chat, nic vyÅ™izovat, takže si to můžete na plno užívat. UdÄ›lat si takovou lenivou jízdu. SamozÅ™ejmé záleží i na autÄ› jaké máte. Nemusíte mít Formulu 1 ale taky není vhodné mít nÄ›co co po nÄ›jakém kilometru vypoví posluÅ¡nost a jediné Å™eÅ¡ení je zavolat odtahovou službu nebo ho dotlaÄit do nejbližšího servisu. Ideální je moderní, bezpeÄné a hlavnÄ› funkÄní.

staré auto

Proto by každý majitel auta mÄ›l o nÄ›j peÄovat s láskou a starat se. Není to jenom dolití benzínu, nafty nebo nemrznoucí kapaliny. Jsou to i pravidelné prohlídky. No jako u nás u lidi. Je lepší dřív objevit chybu, než by bylo pozdÄ›. I malá závada může udÄ›lat veliký problém. Asi nejnebezpeÄnÄ›jší je selhání brzd, a proto tady máme automechaniky-lékaÅ™e, který naÅ¡e autíÄko dají do pořádku. A pak můžeme vyrazit na výlet nebo ku příkladu na výstavu veteránu. Historie vzniku automobilu je urÄená hlavnÄ› nadÅ¡encům tÄ›chto modelů ale neuÅ¡kodí, když se i my ostatní dozvíme nÄ›co víc. Jak to bylo pÅ™ed tím, než to vÅ¡echno zaÄalo.

nové auto

Po této návÅ¡tÄ›vÄ› se zase můžeme pÅ™esunout na jinou výstavu. Co takový auto salón? To už je trochu jiné. NejmodernÄ›jší a nejnovÄ›jší vychytávky. Krása až oÄi prochází. Tam se ÄlovÄ›k nÄ›jakou tu hodinu zdrží. Musí nasát atmosféru, a jeÅ¡tÄ› navíc když se mu podaří vyzkouÅ¡et si, jak se sedí za volantem nejnovÄ›jšího modelu. To se pak domů těžko vrací. Ale pÅ™iznejme si, že nÄ›které modely mají tak nízké podvozky, že to autíÄko by asi na naÅ¡ich cestách trpÄ›lo. Protože nÄ›jaký ten hrbol se vždycky najde. A to by byla Å¡koda. Jestli chce nÄ›kdo vidÄ›t rychlou a trochu i nebezpeÄnou jízdu máme tu závody rallye, které mají v sobÄ› adrenalin a sportovního ducha. AÅ¥ už máte jakékoliv auto hlavnÄ› to chce pozor na cestách.