Je v autech dnech bezpečnost až přílišná?


Výrobci automobilů se v posledních desetiletích soustÅ™edí pÅ™edevším na bezpeÄnost. Zatímco dříve byl hlavní požadavek co nejvyšší výkon, doba se zmÄ›nila. Namísto toho se nyní soustÅ™edíme hlavnÄ› na bezpeÄnost. Důsledkem pak je, že máme v automobilu mnohem více bezpeÄnostních prvků, než kdykoliv dřív. Není tedy s podivem, že se mnozí ptají, zda jich není až příliÅ¡.

 

znaÄka omezení rychlosti

 

Tím základním, se kterým se setkáme vÅ¡ichni, je samozÅ™ejmÄ› klasický bezpeÄnostní pás. Patří k tÄ›m zdaleka nejstarším, povinnost mít jej bÄ›hem jízdy zapnutý je dána zákonem a zachránil už mnoho životů. Asi nikdo nebude rozporovat, že se jedná o dobrý nápad. Toho si byl koneckonců vÄ›dom i jeho konstruktér, který dal patent volnÄ› k dispozici, neboÅ¥ cítil, že lidské životy jsou důležitÄ›jší, než peníze.

 

OvÅ¡em zde snaha o zvýšení bezpeÄnosti ve vozidle neskonÄila. Další novinkou byly airbagy, tedy pytle, které se pÅ™i nárazu nafouknou. Jejich cílem je udržet nás v pozici a minimalizovat stres, kterému bude naÅ¡e tÄ›lo vystaveno. Nejprve byl umístÄ›n pouze pÅ™ed sedadlem Å™idiÄe, avÅ¡ak doba pokroÄila. Nyní jej najdeme nejen pÅ™ed vÅ¡emi sedadly, ale také na bocích. To vÅ¡ak už pÅ™ipadá mnoha lidem ponÄ›kud bláznivé.

 

auto po nárazu

 

Ani to však není konec. Máme zde také detektory nárazu, které vůz samy zastaví, pokud by mělo dojít ke střetu. Senzory nás varují, když se ocitneme příliš blízko nějakému objektu. Brzdy nyní fungují mnohem lépe, než kdy dříve. A je toho samozřejmě ještě mnohem více. Není tedy divu, že to někomu může přijít přehnané.

 

Zde je vÅ¡ak potÅ™eba uvÄ›domit si jednu zásadní vÄ›c: automobily jsou dnes mnohem silnÄ›jší a hlavnÄ› rychlejší, než kdy dřív. Také rychlostní limity se neustále zvyÅ¡ují. A je jasné, že Äím vyšší je rychlost pÅ™i nárazu, tím tragiÄtÄ›jší jsou následky. Proto je pochopitelné, že by ruku v ruce se zrychlováním dopravy mÄ›la růst i její bezpeÄnost. Jen tak pÅ™edejdeme mnohým tragédiím.