Lidé pracující jako IT


Najdou se lidé, kteří mají pocit, že lidé, kteří dÄ›lají IT, jsou zvláštní. Mnohdy je velmi těžké zmÄ›nit názor urÄitého ÄlovÄ›ka na tyto lidi. Lidé, kteří pracují jako IT, mohou nÄ›kterým skuteÄnÄ› pÅ™ipadat zvláštní a to proto, že bývají kolikrát velmi uzavÅ™ení a nejsou tak sdílní, jako lidé jiní. Jestliže se máte potkat s nÄ›kým, kdo dÄ›lá IT, mÄ›li byste být pÅ™ipraveni na to, že budete mnohem více mluvit vy než daný ÄlovÄ›k. Mnoho lidí s nÄ›Äím takovým nepoÄítá a kolikrát jsou poté nemile pÅ™ekvapeni, jelikož neÄekali, že to dopadne právÄ› takto. Pokud nÄ›kdo dÄ›lá IT, neznamená to ihned, že jej lidé musí pokládat za zvláštního. Jsou i tací, kteří jsou naopak velmi komunikativní a ÄlovÄ›k je velmi mile pÅ™ekvapen.

pěkný notebook

Je to různé. Neznamená to ale, že se jen v tomto oboru setkáme s lidmi, kteří mohou nÄ›kterým pÅ™ipadat zvláštní. Jsou i jiné obory, kde se můžeme setkat s lidmi, kteří mohou působit zvláštnÄ›. VÅ¡echno je to hlavnÄ› o tom, jaký daný ÄlovÄ›k je. Je ale pravdou, že obor IT nejenže studují, ale také jako IT pracují hlavnÄ› lidé, kteří jsou introvertní. Každý ÄlovÄ›k je ale jiný, takže to neznamená, že vždy musíte narazit na ÄlovÄ›ka, který je introvert. Pokud jste nÄ›kdy nÄ›co Å™eÅ¡ili s IT, možná jste mÄ›li pocit, že vás daný ÄlovÄ›k vůbec nevnímá.

hezký notebook

NÄ›co takového ale není pravdou. To, že daný ÄlovÄ›k nijak nereaguje na to, co mu říkáte, a to ani poté, co se svým výkladem skonÄíte, opravdu není tím, že by vás nevnímal. Je to tím, že zaÄíná pÅ™emýšlet nad problémem, se kterým se potýkáte. Je dost možné, že vám daný ÄlovÄ›k dá odpovÄ›Ä dříve, než byste Äekali a to proto, že se již stihl zamyslet nad tím, co by mohlo být s vaÅ¡im poÄítaÄem. Mnohdy je vám schopen i říct, jak by bylo možné jej opravit. VÅ¡e je opravdu o tom, jaký daný ÄlovÄ›k je. Je ale dobré, pokud ÄlovÄ›k nikdy nemá žádné oÄekávání, a to nejen u tÄ›ch, kteří dÄ›lají IT. Je lepší, pokud je ÄlovÄ›k mile pÅ™ekvapen chováním druhého ÄlovÄ›ka.