Clona na počítač


Elektro vÄ›ci mÄ› zajímaly a také mÄ› těšilo, že jsem právÄ› už pátým rokem brigádnÄ› pracovala v elektru. Tam jsem se právÄ› dozvídala různé informace. Nejhorší na tom bylo tÅ™eba, když za mnou pÅ™iÅ¡el nÄ›jaký zákazník a požadoval nÄ›co, co my jsme vůbec nemÄ›li. Co jsme v elektru nemÄ›li anebo jsem tÅ™eba vůbec nechápala, co on tím myslí. Zrovna pÅ™ed dvÄ›ma týdny za mnou pÅ™iÅ¡el jeden pán a chtÄ›l clonu na notebook a na poÄítaÄ. SamozÅ™ejmÄ›, že jsem vÄ›dÄ›la, co to je. Já jsem si dříve myslela, že je to taková elektronická vÄ›c, která se právÄ› nalepí na obrazovku na monitor poÄítaÄe nebo notebooku.

Také mnoho lidí pracuje na poÄítaÄi.

A pak to znamená, že vlastnÄ› se zabrání tomu, aby je nÄ›kdo z boku sledoval a Å¡pehoval, co vy vlastnÄ› na poÄítaÄi dÄ›láte. Jenomže pán chtÄ›l nÄ›co úplnÄ› jiného. Pán chtÄ›l to, aby právÄ› mohl pracovat na poÄítaÄi a na notebooku venku. Aby právÄ› na to lépe vidÄ›l, protože vlastnÄ› jsem si uvÄ›domila, že i já, když tÅ™eba pracuji v létÄ› venku, tak straÅ¡nÄ› to UV záření a slunce tak bije do obrazovky, že já potom vůbec nic nevidím. Musím se u toho mraÄit a pak to způsobuje vrásky. A tak jsem takhle chodila po elektru a hledala jsem nÄ›jakou clonu, která právÄ› pohltí UV záření, aby Å¡lo na poÄítaÄ vidÄ›t.

ObÄas také pracuji venku na poÄítaÄi.

SamozÅ™ejmÄ›, že bohužel jsem absolutnÄ› nic nenaÅ¡la. Bylo mi trapnÄ›! PÄ›t let tam pracuji brigádnÄ› a vůbec tohle nevím. Ani jsem o tom dříve neslyÅ¡ela, takže jsem se zeptala naÅ¡eho vedoucího v elektru, jestli tÅ™eba nezná nÄ›jakou clonu na notebooky nebo na obrazovku poÄítaÄe, aby ÄlovÄ›k mohl pracovat venku pÅ™i slunci nÄ›kde v létÄ› pohodlnÄ› venku. Bohužel prý nic takového neexistuje, tak jsem docela v Å¡oku. Taková velice praktická vÄ›c, co by každý využil v létÄ› pÅ™i práci venku na poÄítaÄi. A tohle vůbec neexistuje! Hrůza! Nakonec si vzal pán takovou clonu, která právÄ› znamená to, že z boku vás potom nikdo nebude Å¡pehovat, co vy dÄ›láte na poÄítaÄi. TÅ™eba mu tohle také pomůže.