Hned je člověku líp když jsou finance


Vzpomínám si, že jsem chodila na stÅ™ední ekonomickou Å¡kolu, tak jsem vždycky vzpomínala na to, nebo si pÅ™edstavovala, jak by to bylo, kdybych prostÄ› mÄ›la nÄ›jakou brigádu a mÄ›la nÄ›jaké finance. Já jsem byla opravdu taková, že bych si sama chtÄ›la nÄ›co vydÄ›lat i na té stÅ™ední Å¡kole. Bylo to sice nároÄné, protože jsem se musela uÄit, ale o takových tÄ›ch víkendech by se mi nÄ›jaká brigáda hodila a chtÄ›la jsem nÄ›jaké finance. Vím, že nÄ›které holky na stÅ™ední už prostÄ› na nÄ›jakou brigádu chodily a vždycky tÅ™eba říkaly, že si nÄ›co prostÄ› vydÄ›lali, a já jsem prostÄ› nic nemÄ›la, takže jsem vždycky byla z toho taková smutná. HodnÄ› jsem nad tím pÅ™emýšlela, kam tÅ™eba jít, nebo nejít, nebo co vymyslet.
 
Krajina
 
Nakonec jsem naÅ¡la brigádu v hotelu jako pokojská. No a pÅ™edstavte si, zavolala jsem tam, a nakonec mÄ› pÅ™ijali, tak jsem se s nimi domluvila a nastoupila jsem. Chodila jsem tam vlastnÄ› každý víkend, sobotu, nedÄ›li, a bylo to straÅ¡nÄ› fajn, protože jsem tam tedy byla od rána do veÄera. Dostala jsem tam i obÄ›d a veÄeÅ™i a vlastnÄ› jsem tam uklízela. Bylo to takové i tady nároÄné, protože opravdu pořád jsem tam jako kdyby nÄ›co uklízela. Ale na druhou stranu jsem vÄ›dÄ›la, že jsem si vydÄ›lala nÄ›jaké peníze.
 
Vlak
 
No a samozÅ™ejmÄ›, když jsem opravdu dostala potom ty finance za tu svoji práci, kterou jsem tam udÄ›lala, tak jsem byla straÅ¡nÄ› ráda, protože opravdu jsem si potom najednou mohla nÄ›co koupit i sama, nemusela jsem sdÄ›lovat, že chci od rodiÄů peníze, a mohla jsem si opravdu koneÄnÄ› nÄ›co koupit i sama. Takže jsem byla straÅ¡nÄ› ráda, a vůbec bych to nemÄ›nila, protože si myslím, že každý ÄlovÄ›k na stÅ™ední Å¡kole uvažuje tak, že by si chtÄ›l také sám nÄ›co koupit, sám si nÄ›co vydÄ›lat, a je to takové lepší, než aby pořád říkali svým rodiÄům, zda jim dají kapesné a zda si mohou zaplatit i nÄ›které vÄ›ci do Å¡koly. Takže prostÄ› to bylo úplnÄ› super, a moje maminka mÄ› pochválila za to, že pracuji.