Já jako automechanik


Jako malá holka jsem se s otcem moc ráda vrtala autech. Auta mÄ› bavila už opravdu hodnÄ› dlouho, a to možná také kvůli tomu, že můj otec byl automechanik. Automechanik byl také můj strýc a také oba dva mí starší bratÅ™i, takže tady asi jde vidÄ›t, že jsem se vlastnÄ› jako automechanik narodila. Moje maminka mi říkala, že už snad dalšího automechanika doma mít v rodinÄ› nechce, jenomže mÄ› tohle bavilo. Tatínek byl samozÅ™ejmÄ› na mÄ› pyÅ¡ný a moji dva bratÅ™i také a myslím si, že i můj strejda je na mÄ› pyÅ¡ný, že jsem se chtÄ›la uÄit automechanikem. Nakonec to dopadlo tak, že jsem sice vystudovala automechanika, ale tomuhle jsem vůbec nevÄ›nuji, i když mÄ› to bavilo a vÄ›nují se tomu spíše jako nÄ›jakému koníÄku.

V autech se hodně vyznám.

Já jsem si potom jeÅ¡tÄ› po automechanikovi nechala udÄ›lat nástavbu a dva roky jsem studovala ekonomii, byla to jenom nástavba a ekonomie byla dálkové vzdÄ›lávání. Moc mÄ› to bavilo, ale když tÅ™eba jsem neÅ¡Å¥astná a nebo se potÅ™ebují nÄ›jak vydovádÄ›t, tak jdu jednoduÅ¡e k otci do dílny a tam je to opravuji auta nebo tÅ™eba motor. A tak podobnÄ›. A mÄ› to jednoduÅ¡e baví a jsem vyuÄená, takže opravdu vím, co dÄ›lám. Navíc to mám v krvi. Moje maminka mi tohle vždycky říkala, jenomže nechtÄ›la, abych dÄ›lala také automechanika studovala.

Jsem vyuÄená automechaniÄka.

Moje maminka chtÄ›la, abych byla zdravotní sestra. To se ale bohužel také nestalo. A když už se bavíme o automechanicích, tak vÄ›dÄ›li jste, že v poslední dobÄ› zase zažívají opravdu veliký boom, že prý si dokáží vydÄ›lat i Å¡edesát tisíc korun mÄ›síÄnÄ›? Tohle mě taky opravdu hodnÄ› lákalo, jenomže bohužel jsem také zjistila, že být automechanik není tak dokonalá práce, tedy pro ženu. Pro muže ano, protože když jsem tÅ™eba chodila s partnerem, tak on mi říkal, že by si přál ženu, která má nÄ›jaké něžnÄ›jší jiné povolání. A ne, že bude automechanik. Tak je pravda, že jsem byla vÄ›ÄnÄ› Å¡pinavá a Äerná od nÄ›jakého Å¡míru, ale i tak mÄ› to bavilo.