Jak si správně vybrat školu?


DÄ›ti nám rostou a tak už je brzy Äeká důležité rozhodnutí. A totiž výbÄ›r Å¡koly. Podle jakých kritérií se rozhodovat?

Tip: i když je výsledné rozhodnutí vždy na dÄ›tech, nenechávejte na nich plnou zodpovÄ›dnost a ulehÄete jim od nátlaku tím, že jim pomůžete s výbÄ›rem.

1) co děti bavilo, když byly ještě malé?

SpoleÄnÄ› s potomkem vzpomínejte, co ho bavilo za dÄ›tských bezstarostných let. Jaké aktivity rádo provozovalo, Äemu věřilo a Äím chtÄ›lo být.

matka

2) jaké má dítě životní cíle

Jelikož už váš potomek není zas tak malý, i v 15 letech už má pravdÄ›podobnÄ› nÄ›jaké životní cíle (alespoň zhruba). PodrobnÄ› s ním rozeberte, jaké to jsou. ChtÄ›la by vaÅ¡e dcera pomáhat lidem v nouzi nebo vaÅ™it v luxusní restauraci Äi snad stavÄ›t krásné domy?

3) jaké má škola statistiky a reference

Zjistěte, jaké má před vybraná škola statistiky úspěšnosti a přijetí, kolik se na ni hlásí dětí a tak dále.

4) získejte informace přímo od žáků

ZajdÄ›te do Å¡koly s potomkem, podívat se na dny otevÅ™ených dveří a s nÄ›kolika žáky promluvte. Zeptejte se, jak jsou se Å¡kolou spokojeni, jak probíhá výuka, co se jim na Å¡kole líbí a naopak nelíbí. Přímo od žáků získáte cenné informace, které byste se od uÄitelů nebo z webových stránek nedozvÄ›dÄ›li.

dívka

Když stále nevíte?

Na potomka netlaÄte, už takhle to pro nÄ›j musí být stres a tlak. Vzpomeňte si na svá mladá léta, jak vám bylo, když vás rodiÄe nÄ›kam tlaÄili a neustále radili.

Možná jste oba ve stresu z toho, co když po prvním roce zjistíte, že výbÄ›r nebyl dobrý. A víte co? NedÄ›lejte z toho vÄ›du. Vždy se dá studium ukonÄit a pÅ™estoupit na jinou Å¡kolu. Nebo vystudovat a živit se úplnÄ› niÄím jiným. Dnes jsou dveÅ™e otevÅ™enÄ›jší, spoleÄnost tolerantnÄ›jší a svÄ›t vÄetnÄ› pokroků mnohem rychlejší. Už to není tak, že se musí vystudovat a poté podle toho najít zamÄ›stnání, ideálnÄ› na celý život až do důchodu.