Závislost na počítači


Bez poÄítaÄe by to v dneÅ¡ní dobÄ› asi už bohužel vůbec neÅ¡lo. Nevím jak vy, ale kdybych mÄ›la mluvit já sama za sebe, tak bych asi bez poÄítaÄe už opravdu nic nedala. Jsem na poÄítaÄi vážnÄ› zvyklá. Mnoho lidí mi také říká, že jsem na poÄítaÄi asi také už hodnÄ› závislá. Nevím, jak se to pozná, když je ÄlovÄ›k na poÄítaÄi hodnÄ› závislý A myslím si, že to jde složitÄ› poznat. Nebo když je závislý ÄlovÄ›k na vÅ¡em, co je technika a nebo co má zajímavé technické vymoženosti.

Dnes je mobil jako malý poÄítaÄ.

Myslím si, že to je snad úplnÄ› každého vÄ›c, když má nÄ›kdo doma poÄítaÄ a je na nÄ›m od rána do veÄera, tedy za pÅ™edpokladu, že normálnÄ› ÄlovÄ›k plní své povinnosti. Například že tÅ™eba ÄlovÄ›k chodí poctivÄ› do Å¡koly a nebo pravidelnÄ› do práce. A nemá potom partnerské problémy, nebo že by si potom tÅ™eba například dÄ›ti stěžovaly, že jejich rodiÄe jsou stále jenom na mobilním telefonu a nebo u poÄítaÄe. Pokud by to takhle bylo, tak to by vadilo i mÄ›. SamozÅ™ejmÄ›, že když moje dÄ›ti jsou na návÅ¡tÄ›vÄ› u svého otce, tak se oddám tomu, že jsem opravdu hodnÄ› dlouho na poÄítaÄi, kde hrají různé poÄítaÄové hry a nebo si píšu s přáteli. Kteří bydlí v NÄ›mecku. Na tomhle není vůbec zase nic Å¡patného.

PoÄítaÄ je už běžná vÄ›c.

Pokud ÄlovÄ›k má zálibu takovou, že tráví hodnÄ› Äasu na poÄítaÄi, tak to je úplnÄ› jedno, když je to jeho záliba. NÄ›kdo pro zálibu a zábavu nad hraje tÅ™eba hokej nebo fotbal a nebo dÄ›lá aerobik, nebo jezdí na kole, nebo si také tÅ™eba Äte a nebo plave. A nÄ›kdo zase to má tak, že se hraje hry na poÄítaÄi a nebo se tam jednoduÅ¡e kouká na poÄítaÄi na různé filmy. Já jinak hrozného v tom nic nevidím. VždyÅ¥ je to pÅ™ece každého vÄ›c. Já jsem také na poÄítaÄi opravdu hodnÄ› dlouho, protože jsem tam dříve dÄ›lala také anglický kurz a také jsem dálkovÄ› studovala jeÅ¡tě vysokou Å¡kolu. Myslím si, že když lidé jsou na poÄítaÄi, tak na tom není úplnÄ› nic hrozného.