Nestresujte se a zkuste zvolnit – Jak moc nám stres ubližuje?


Stres je nebezpeÄný a ubližuje nám. Je dokázáno, že stres může ohrožovat naÅ¡e zdraví a to nejen to duÅ¡evní. Jak se s ním vypořádat a být více v klidu? 

Nestresujte se a zkuste zvolnit – Jak moc nám stres ubližuje? 

VÅ¡ude se mluví o tom, že bychom nemÄ›li jíst uzeniny, polotovary, sladkosti, že bychom se mÄ›li více hýbat, nemÄ›li bychom pít alkohol nebo kouÅ™it. Víte ale, že pokud se dlouhodobÄ› stresujeme, ubližujeme si mnohem více? Ano, pokud ÄlovÄ›k žije dlouhodobÄ› pod tlakem a zažívá dlouhodobý stres, tÄ›lu to ubližuje mnohem více. Více, než mnozí z nás vÄ›dí nebo si to pÅ™ipouÅ¡tí. Stresovým situacím se sice nelze úplnÄ› vyhýbat, ale rozhodnÄ› se lze nauÄit vÅ¡echno o nÄ›co lépe zvládat. Trénujte proto svou mysl a zkuste se zaměřit na vnitÅ™ní klid. Co pro to můžete udÄ›lat? 

hořící svíÄka

Dá se stresu vyhnout? 

ÚplnÄ› se stresu samozÅ™ejmÄ› vyhnout nedá. Do napjatých stresových situací nás může dostat v podstatÄ› cokoliv. NejÄastÄ›ji jde o problémy v rodinÄ›, o nemoc blízkých, o finanÄní problémy, strach o práci nebo o stres spojený s výchovou dÄ›tí. ÄŒasto nám ani partner moc klidu nepÅ™idává a tyhle situace asi zná každý. JistÄ›, každý den se najde nÄ›co, nÄ›co co nás vykolejí, nazlobí, vystresuje. Jestliže ale v takovém nepříjemném kolotoÄi starostí ÄlovÄ›k žije dlouhodobÄ›, tÄ›lo to vÅ¡echno absorbuje a logicky mu to ubližuje. Projeví se to za Äas na fyzickém i psychickém zdraví. A proto zkuste na tom vÅ¡em zapracovat a stresové situace se nauÄte lépe zvládat. 

žena medituje

Všechno má své řešení 

Na každý problém je tÅ™eba se dívat s nadhledem, opravdu vÅ¡echno totiž má své Å™eÅ¡ení a nemusíte ho najít hned. I když se rozÄílíte, snažte se úplnÄ› nevybublat, ale spíše se snažte rozdýchat danou situaci a Å™eÅ¡it ji až z odstupem. Pomáhají dechová cviÄení, dopÅ™ejte si Äas od Äasu úplný relax a nauÄte se alespoň jednou v mÄ›síci zcela vypnout. Stresu odoláte jen tak, že se na problémy zaÄnete dívat jinak a dáte tomu Äas. Zkuste si také uvÄ›domit, že ne vždycky musíte vÅ¡echny úkoly splnit. Ne, opravdu nemusíte v jeden den stihnout hromadu vÄ›cí, nemusíte veÄer uléhat do postele zřízení a polomrtví. 

Je tedy tÅ™eba nauÄit se pracovat lépe i s povinnostmi, je tÅ™eba mezi nÄ› vkládat i to, co je pro vás radostné a příjemné. V podstatÄ› klíÄem k vÄ›tší pohodÄ› je i to, že obÄas budete myslet jen sami na sebe a na nikoho jiného. HodnÄ› pomáhá i pozitivní přístup, když se zkusíte správnÄ› motivovat, když se budete chválit a na svÄ›t usmívat, i když to nÄ›kdy drhne, dojdete vÄ›tšímu klidu.