Zábavná informační technologie


Vzpomínáte si jeÅ¡tÄ› na ty Äasy a na tu dobu, když jeÅ¡tÄ› nebyly vůbec poÄítaÄe, když jeÅ¡tÄ› jste nevÄ›dÄ›li, že existuje termín informaÄní technologie? Myslím si, že informaÄní technologie je tady od toho, aby jsme my lidé mÄ›li usnadnÄ›nou práci a podobnÄ›. Proto si myslím, že lidé, když mají informaÄní technologii a skvÄ›le ji ovládají, tak jejich život je pÅ™ece jenom o nÄ›co lehÄí. A také hlavnÄ› zábavnÄ›jší. Já si myslím, že mnoho lidí také chce, aby jejich život byl na lepší úrovni. Proto je logické, že lidé také budou stále dokola vyhledávat různé způsoby, jak si zjednoduÅ¡it práci a nebo jak si zlepÅ¡it svou životní úroveň. Řeknu vám, že mám syna, kterému je sedm let a už opravdu skvÄ›le ovládá poÄítaÄ a nebo také tablet a mobilní telefon.

Syna informaÄní technologie baví.

Můj syn v sedmi letech už umí stahovat videa a nebo videa také upravovat. ŘeknÄ›te mi, kdo tohle umí v sedmi letech? SamozÅ™ejmÄ›, že jsou také nÄ›které dÄ›ti, které chodí tÅ™eba do kurzů poÄítaÄe a tÅ™eba tohle umí už ve ÄtyÅ™ech nebo v pÄ›ti letech. Jenomže můj syn do žádného kroužku nechodí a uÄí se to sám doma. Proto jsem velice na nÄ›j pyÅ¡ná, že on se zajímá o informaÄní technologii, dokonce i ve Å¡kolce Å™ekli, že z nÄ›j bude nÄ›jaký informaÄní technik, neboli ajťák. Já bych byla docela ráda, protože v takovémhle zamÄ›stnání se vždycky každý ÄlovÄ›k urÄitÄ› uchytí.

DÄ›ti mají rády poÄítaÄe.

Kdyby to bylo na mÄ›, tak bych syna ihned pÅ™ihlásila do nÄ›jakého IT kroužku, jenomže když jsem hledala, tak tady u nás v okolí žádný IT kroužek není. Není tedy nic, kde by se dÄ›ti mohly uÄit poÄítaÄům a nebo technologiím. Je to opravdu Å¡koda, protože svÄ›t také musí hledÄ›t na to, že v dneÅ¡ní dobÄ› budou i malé dÄ›ti chtít znát mnoho vÄ›cí. Budou chtít znát mnoho vÄ›cí, co se týká informaÄní technologie a nebo dokonce také poÄítaÄů. Znám hodnÄ› lidí, kteří se o tohle zajímají a mrzí je, že nejsou tady žádné kurzy a nebo kroužky informaÄní technologie.