Zajímavé počítače


Co se vám vybaví, když se Å™ekne slovo poÄítaÄ nebo notebook a nebo také tablet, nebo dokonce i mobilní telefon? V dneÅ¡ní dobÄ› je mobilní telefon už taková jakoby zmenÅ¡enina tabletu a nebo dokonce už i poÄítaÄe. Já sama jsem byla svÄ›dkem toho, když jsem vidÄ›la tÅ™eba jak lidé zkouÅ¡ejí, co je výkonnÄ›jší. Jestli klasický poÄítaÄ stÅ™ední třídy a nebo ten nejluxusnÄ›jší mobil, a dokonce vyÅ¡lo najevo, že ten nejluxusnÄ›jší mobil má opravdu více schopností a více vÄ›domostí, berte to s rezervou, než tÅ™eba kdejaký poÄítaÄ.

S poÄítaÄem se žije lépe.

OvÅ¡em ale když se dÄ›laly takové rozdíly a průzkumy mezi herním poÄítaÄem a mobilním telefonem, tak vždycky na Å¡piÄkové úrovni vyhrál herní poÄítaÄ. Já vám Å™eknu, že také mám herní poÄítaÄ, a to kvůli tomu, že mÄ› baví hrát různé poÄítaÄové hry. A nehraji jenom takové obyÄejné hry, jak se tÅ™eba dříve hrály na konzolích, jako jsou playstationy a nebo videohry a nebo takové ty malé konzole. Já jsem hrála takové hry, které jsou online, které vlastnÄ› hrajete ve skuteÄném svÄ›tÄ›. Skoro tedy ve skuteÄném svÄ›tÄ›. Je to taková spíše virtuální realita, takže pokud chcete i vy tyto hry hrát, tak samozÅ™ejmÄ› k tomu budete potÅ™ebovat lepší základy informaÄní technologie a celkovÄ› informatiky, než jenom, kdybyste hráli sami nÄ›jaké hry.

PoÄítaÄe má rád každý.

Online hry jsou takové více lepší, kvalitnÄ›jší, mají lepší obraz. Pokud tedy máte kvalitní poÄítaÄ, pokud máte nÄ›jaký nekvalitní poÄítaÄ, který stojí tÅ™eba deset tisíc korun, tak se potom nedivte, že váš obraz bude opravdu hodnÄ› nekvalitní a naÄítání a Äekání bude tak opravdu nekoneÄné. A tak zdlouhavé, že vás to pÅ™estane bavit. To já, kdybych mÄ›la Äekat tÅ™eba je jenom deset sekund, než se nÄ›co odehraje, tak tu hru nehraji poÄítaÄ vypnu nebo tablet. Vyhodím notebook. Ale jednoduÅ¡e bych chtÄ›la mít herní poÄítaÄ, kde neÄekám ani vteÅ™inu a normálnÄ› si hraji, jako kdybych v té hÅ™e doopravdy byla.