Jak se připravit na únik vody v domácnosti


Je možné se vůbec připravit na havarijní situace v domácnosti? Zpravidla přichází neočekávaně a v nevhodnou chvíli, kdy se vám to zrovna nehodí a máte v plánu jiný program. V tu chvíli se ale mění priority, vše jde stranou a havarijní situaci je třeba řešit bez otálení. Jak si počínat v bytě při úniku vody?

uzávěr vody

Předně bychom měli naznačit, že úniky vody v obytných prostorách jsou dvojího druhu. Ty první se týkají vnějších hadic a potrubí mimo omítku, ty druhé rozvodů vody pod omítkou. Oba typy spojuje jeden společný prvek, a sice odtok vody směrem k podlaze, načež se tu za pár hodin nebo dokonce minut mohou vytvořit mokré kaluže. Jestliže přijdete domů a spatříte v bytě před sebou vodu, zapamatujte si, že nesmíte provést fatální chybu, a sice vyzout se z bot a naboso začít likvidovat následky havarijní situace. V první řadě musíte vypnout hlavní jistič přívodu elektřiny a teprve pak uzavřít vodovodní ventil (hlavní uzávěr), protože pokud voda pronikne do elektroinstalace ve zdi, může to kohokoli v domě usmrtit.

vodovodní kohoutek

Součástí příprav na případné havarijní situace úniku vody je mít již předem zjištěný kontakt na instalatéry. Nebudete se pak zdržovat vyhledáváním kontaktu na Internetu, každá minuta je pak drahá a čím dříve instalatér dorazí, tím lépe. Instalatéři pak nebudou potřebovat vaší asistenci a nebude nutné ani bourat zdivo, maximálně je vhodné odtáhnout ode zdi nábytek či velké spotřebiče, pokud se nachází v místě defektu, aby měli řemeslníci k havarijní události přístup.

Jestliže máte na tento termín pozvané hosty anebo očekáváte, že ostatní členové rodiny brzy dorazí, obvolejte dotyčné osoby a naplánujte společně náhradní program, instalatérům by samozřejmě nevadila přítomnost dalších osob v bytě, ale nepořádek který tu vznikne již samotnou neobvyklou situací, není zrovna ideální pro pořádání sešlostí a večírků.