Tropická dovolená


Volba místa vlastně ani není tak podstatná, protože podnebí je vlastně na všech stejné. Ne úplně, pochopitelně, ale je to hodně podobné. Takže jestli jste na Seychelských ostrove, nebo na Kapverdských, není to zase tak veliký rozdíl. Ani v podnebí, ani v klimatu, a dokonce snad ani v kulturním vyžití.  

V tropech všeobecně bývá samozřejmě horko, tak to musí být, ale zároveň bývá na některých místech vlhko, což je právě dobré pro vegetaci.  

tropická pláž

Pokud se budete potulovat po plážích, urÄitÄ› si vÅ¡imnete spousty windsurfingů nebo malých jachet, které brázdí moÅ™ské vlny. A možná dostanete chuÅ¥ vyzkouÅ¡et si takovou jízdu. Pro zdejší lidi to nebývá problém. AÅ¥ tu Äi onde staÄí vyslovit přání a za nÄ›jaký peníz vám rádi zapůjÄí to, co byste rádi. SamozÅ™ejmÄ›, že je tÅ™eba být opatrný a pokud neumíte ani s jedním a ni s druhým, lze si domluvit instruktora, který vÅ¡e vysvÄ›tlí a minimálnÄ› vysvÄ›tlí základy. Zbytek je pak už jen na vaší Å¡ikovnosti. 

píseÄná pláž

Ve vÅ¡ech vÄ›tších destinacích je ubytování plnohodnotné stejnÄ› jako byste bydleli v hotelu nÄ›kde v EvropÄ›. Personál nemá s hosty problémy a je velmi vstřícný, hlavnÄ› pokud se nauÄíte používat nÄ›co, Äemu se u náš říká spropitné. Personál si toho váží a všímá, protože je to mnohdy jejich jediný příjem. Na nÄ›kterých místech totiž není klasický plat, ale právÄ› jen příjem ze spropitného. Pro Evropana je to hodnÄ› nezvyklé, ale je to bohužel tak. Není tomu tak samozÅ™ejmÄ› vÅ¡ude, v nÄ›kterých hotelích mají tito lidé plat stabilní, hotel na nÄ› vydÄ›lá.  

Co byste nemÄ›li vynechat je potápÄ›ní. Nemusíte se hned potápÄ›t s přístroji, i když i to je zde bÄ›hem nÄ›kolika hodin zácviku možné, ale vyzkouÅ¡ejte tÅ™eba jen Å¡norchlování. V tropických mořích je skuteÄnÄ› pod hladinou na co se dívat. A také si nenechte ujít západy nebo východy slunce. Ty jsou v tÄ›chto konÄinách skuteÄnÄ› unikátní.