Nehrozí vám vánoční vyhoření?


Termín: vánoÄní vyhoÅ™ení

Z pracovní sféry znáte pojem “syndrom vyhoÅ™ení”. Ale, že existuje i termín vánoÄní vyhoÅ™ení jste nevÄ›dÄ›la. ZjednoduÅ¡enÄ› jde o to, že dneÅ¡ní Vánoce jsou mnohem více nároÄné psychicky, fyzicky i finanÄnÄ›, než dříve. A obzvlášť citlivÄ›jší jedinci z toho mohou být frustrovaní. 

Co vše může mít vliv na to, zda vyhoříte:

  • stres z vymýšlení a shánÄ›ní dárků
  • obchody plné lidí
  • nucené návÅ¡tÄ›vy, které vás vyÄerpávají
  • vÄ›tší stres v práci v důsledku konce roku
  • vÄ›tší finanÄní zatížení, než jiné mÄ›síce v roce

peníze

  • rodinná oÄekávání, jak co má být
  • tlak od spoleÄnosti

Jak poznáte, že na vás vánoÄní vyhoÅ™ení útoÄí?

Pokud ÄastÄ›ji bÄ›hem dne pociÅ¥ujete, že nemáte radost, jste unavená, otrávená a vÅ¡echno je pro vás jen nepříjemná povinnost, dost možná si na vás brousí zuby vánoÄní vyhoÅ™ení.

Co dělat abyste nevyhořela?

1) Nastavte si hranice a nauÄte se říkat NE. Toto platí samozÅ™ejmÄ› v průbÄ›hu celého roku, ale v období adventu a Vánoc je to o nÄ›co důležitÄ›jší. Přátelé vás zvou na vánoÄní setkání, v práci firemní veÄírek a kamarádky pořádají posezení u svařáku. Ráda byste se vÅ¡eho zúÄastnila, ale myslete na to, že vám také musí zbýt Äas na vás a “dobití baterek”. Strávit chvíli Äas jen sama se sebou je osvěžující.

žena

2) Nemusíte hrát hru na dokonalost. PÅ™estaňte se srovnávat a nejlépe i sledovat sociální sítÄ›. To, že sousedka chystá každý den svým dÄ›tem bio snídani, obÄ›d, veÄeÅ™i, k tomu upeÄe tÅ™i druhy cukroví, jen tak mimodÄ›k uklidí a zabalí dárky, to vÅ¡e s úsmÄ›vem a dokonale padnoucím outfitu, jeÅ¡tÄ› nemusí být realita. Z toho vyplývá, že vás to tedy vůbec nemusí stresovat.

3) Zbavte se perfekcionismu. NÄ›kdy se nÄ›co ne tak úplnÄ› povede, jak jsme si vysnily. Karamelového likéru je málo, kniha pro manžela nestihla pÅ™ijít a dcerka den pÅ™ed Å¡tÄ›drým dnem onemocní. Zádrhely a pÅ™eÅ¡lapy se dÄ›ly, dÄ›jí a dít budou. A my doporuÄujeme v zájmu vaÅ¡eho duÅ¡evního i psychického zdraví: neÅ™eÅ¡te je!